qt4-qtscript-doc

Qt bindings generator for Qt Script

Qt Script Generator is a tool that generates Qt bindings for Qt Script. With the generated bindings you get access to substantial portions of the Qt API from within Qt Script.

  • Verzia 0.2.0
  • Veľkosť 207,3 KB
  • openSUSE Leap 15.1
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.