qt4-qtscript-doc

Qt bindings generator for Qt Script

Qt Script Generator is a tool that generates Qt bindings for Qt Script. With the generated bindings you get access to substantial portions of the Qt API from within Qt Script.

  • Versió 0.2.0
  • Mida 200 KB
  • openSUSE Leap 15.1
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.