python-notify

Python bindings for libnotify

Python bindings for libnotify.

There is no official package available for openSUSE Leap 15.3

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.