python-ldns

Python bindings for ldns

Python bindings for ldns library

Er is geen officieel pakket voor openSUSE Leap 15.5 beschikbaar

Distributies

Niet-ondersteunde distributies

Volgende distributies worden niet officieel ondersteund. Gebruik deze pakketten op eigen risico.