python-gammu

Python module to communicate with mobile phones

This provides gammu module, that can work with any phone Gammu supports - many Nokias, Siemens, Alcatel, ...

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.5

Distribúcie

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.