python-gammu

Python module to communicate with mobile phones

This provides gammu module, that can work with any phone Gammu supports - many Nokias, Siemens, Alcatel, ...

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.