python-ansi2html

Python module to convert text with ANSI color codes to HTML or LaTeX

Convert text with ANSI color codes to HTML or to LaTeX. Inspired by and developed off of the work of pixelbeat and blackjack. Read the [docs](<a href="https://ansi2html.readthedocs.io/">https://ansi2html.readthedocs.io/</a> ) for more informations.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.