python-ansi2html

Python module to convert text with ANSI color codes to HTML or LaTeX

Convert text with ANSI color codes to HTML or to LaTeX. Inspired by and developed off of the work of pixelbeat and blackjack. Read the [docs](<a href="https://ansi2html.readthedocs.io/">https://ansi2html.readthedocs.io/</a> ) for more informations.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.