plasmoid-networkmanagement

NetworkManager client for KDE 4

Network Management Plasma applet for controlling network connections on systems that use the NetworkManager service.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.