plasmoid-networkmanagement

NetworkManager client for KDE 4

Network Management Plasma applet for controlling network connections on systems that use the NetworkManager service.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.