perl-Unicode-Collate

Unicode Collation Algorithm

This module is an implementation of Unicode Technical Standard #10 (a.k.a. UTS #10) - Unicode Collation Algorithm (a.k.a. UCA).

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.3

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.