perl-Unicode-Collate

Unicode Collation Algorithm

This module is an implementation of Unicode Technical Standard #10 (a.k.a. UTS #10) - Unicode Collation Algorithm (a.k.a. UCA).

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.