perl-IO-AIO

Asynchronous Input/Output

This module implements asynchronous I/O using whatever means your operating system supports.

openSUSE Leap 15.2 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Eksperimentaalne
4.20

RedHat RHEL-5

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.