perl-IO-AIO

Asynchronous Input/Output

This module implements asynchronous I/O using whatever means your operating system supports.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.2

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Experimentální
4.20

RedHat RHEL-5

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.