perl-HTML-Format

Base class for HTML formatters

Base class for HTML formatters

There is no official package available for openSUSE Leap 15.5

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.

openSUSE:ALP:Experimental:Slowroll:Base

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:15.2

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:12.1

openSUSE:12.2

openSUSE:12.3

openSUSE:13.1

openSUSE:13.2

openSUSE:11.1

openSUSE:11.4

SUSE:SLE-15:GA

DISCONTINUED:openSUSE:11.1