perl-DBIx-Class-OptimisticLocking

Optimistic locking support for DBIx::Class

Optimistic locking support for DBIx::Class

There is no official package available for openSUSE Leap 15.4

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.