perl-DBIx-Class-OptimisticLocking

Optimistic locking support for DBIx::Class

Optimistic locking support for DBIx::Class

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.4

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.