perl-Convert-SciEng

Convert 'numbers' with scientific postfixes

Convert::SciEng supplies an object for converting numbers to and from scientific notation with user-defined formatting. Three different styles of fix are supported, standard CS, SI and SPICE: SPICE = P T g x k '' m u n p f a SI = P T G M K '' m u n p f a Fix = 1e15 1e12 1e9 1e6 1e3 1e0 1e-3 1e-6 1e-9 1e-12 1e-15 1e-18 CS = P T G M K '' Fix = 2^50 2^40 2^30 2^20 2^10 2^0 Methods are supplied for creating the object and defining which fix style it will use, and defining for format of numbers as they are converted to scientific notation.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.