perl-CPAN-Index-API

Read and write CPAN index files

'CPAN::Index::API' is a library to read and write CPAN index files. See the modules in the 'CPAN::Index::API::File' namespace for documentation on the individual files supported. This class provides a convenient interface for working with multiple files from the same location at the same time.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.