perl-CPAN-Index-API

Read and write CPAN index files

'CPAN::Index::API' is a library to read and write CPAN index files. See the modules in the 'CPAN::Index::API::File' namespace for documentation on the individual files supported. This class provides a convenient interface for working with multiple files from the same location at the same time.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.