perl-CDDB-File

Parse a CDDB/freedb data file

This module provides an interface for extracting data from CDDB-format data files, as used by freedb. It does not read data from your CD, or submit information to freedb.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.