perl-CDDB-File

Parse a CDDB/freedb data file

This module provides an interface for extracting data from CDDB-format data files, as used by freedb. It does not read data from your CD, or submit information to freedb.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.