perl-BSD-Resource

BSD process resource limit and priority functions

BSD process resource limit and priority functions

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Eksperimentaalne
1.29.07

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.