perl-BSD-Resource

BSD process resource limit and priority functions

BSD process resource limit and priority functions

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Experimentální
1.29.07

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.