perl-App-SerializeUtils

Utilities for serialization tasks

This distributions provides the following command-line utilities related to serialization: * * check-json * * check-phpser * * check-yaml * * dd2ddc * * dd2json * * dd2phpser * * dd2sereal * * dd2storable * * dd2yaml * * json2dd * * json2ddc * * json2phpser * * json2sereal * * json2storable * * json2yaml * * phpser2dd * * phpser2ddc * * phpser2json * * phpser2sereal * * phpser2storable * * phpser2yaml * * pp-dd * * pp-json * * pp-yaml * * sereal2dd * * sereal2ddc * * sereal2json * * sereal2phpser * * sereal2storable * * sereal2yaml * * serializeutils-convert * * storable2dd * * storable2ddc * * storable2json * * storable2phpser * * storable2sereal * * storable2yaml * * yaml2dd * * yaml2ddc * * yaml2json * * yaml2phpser * * yaml2sereal * * yaml2storabls

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

SUSE:SLE-15:GA

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1