perl-App-SerializeUtils

Utilities for serialization tasks

This distributions provides the following command-line utilities related to serialization: * * check-json * * check-phpser * * check-yaml * * dd2ddc * * dd2json * * dd2phpser * * dd2sereal * * dd2storable * * dd2yaml * * json2dd * * json2ddc * * json2phpser * * json2sereal * * json2storable * * json2yaml * * phpser2dd * * phpser2ddc * * phpser2json * * phpser2sereal * * phpser2storable * * phpser2yaml * * pp-dd * * pp-json * * pp-yaml * * sereal2dd * * sereal2ddc * * sereal2json * * sereal2phpser * * sereal2storable * * sereal2yaml * * serializeutils-convert * * storable2dd * * storable2ddc * * storable2json * * storable2phpser * * storable2sereal * * storable2yaml * * yaml2dd * * yaml2ddc * * yaml2json * * yaml2phpser * * yaml2sereal * * yaml2storabls

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.