pcc

Portable and Fast C Compiler

The Portable C Compiler is a C99 compiler which aims to be small, simple, fast and understandable. It is based on the original Portable C Compiler written by S. C. Johnson in the late 70's although large parts of the codebase have been rewritten.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Eksperimentaalne
1.1.0

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.