pcc

Portable and Fast C Compiler

The Portable C Compiler is a C99 compiler which aims to be small, simple, fast and understandable. It is based on the original Portable C Compiler written by S. C. Johnson in the late 70's although large parts of the codebase have been rewritten.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Experimentální
1.1.0

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.