pari-gp

Frontend to the PARI Computer Algebra System

PARI/GP is a computer algebra system designed for computations in number theory (factorizations, algebraic number theory, elliptic curves) and other entities like matrices, polynomials, power series, algebraic numbers, and transcendental functions.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.4

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.