pari-gp

Frontend to the PARI Computer Algebra System

PARI/GP is a computer algebra system designed for computations in number theory (factorizations, algebraic number theory, elliptic curves) and other entities like matrices, polynomials, power series, algebraic numbers, and transcendental functions.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.