oyranos

Color Management System

Oyranos is a color management system. Features: * configuration for cross application color agreement * plugable and selectable modules (known as CMMs) * pixel conversions * profile handling * named colors * device profile assignment

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

openSUSE Backports for SLE 15

SUSE SLE-15-SP1

Debian 9.0

Fedora Rawhide (unstable)

ScientificLinux 7

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-7

Ubuntu 16.04

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

SUSE:SLE-15:GA

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:13.2

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:13.1

openSUSE:12.3

openSUSE:12.2

openSUSE:12.1

Debian:7.0

Debian:8.0

Mageia:6

Fedora:26

Fedora:27

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

openSUSE:Leap:42.1

Arch:Core

Ubuntu:16.10

Ubuntu:17.04

Ubuntu:17.10