oyranos

Color Management System

Oyranos is a color management system. Features: * configuration for cross application color agreement * plugable and selectable modules (known as CMMs) * pixel conversions * profile handling * named colors * device profile assignment

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

openSUSE Backports for SLE 15

SUSE SLE-15-SP1

Debian 9.0

Fedora Rawhide (unstable)

ScientificLinux 7

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-7

Ubuntu 16.04

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLE-15:GA

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:13.2

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:13.1

openSUSE:12.3

openSUSE:12.2

openSUSE:12.1

Debian:7.0

Debian:8.0

Mageia:6

Fedora:26

Fedora:27

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

openSUSE:Leap:42.1

Arch:Core

Ubuntu:16.10

Ubuntu:17.04

Ubuntu:17.10