opam

Source-based package manager for OCaml

OPAM is a source-based package manager for OCaml. It supports multiple simultaneous compiler installations, flexible package constraints, and a Git-friendly development workflow.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.