opam

Source-based package manager for OCaml

OPAM is a source-based package manager for OCaml. It supports multiple simultaneous compiler installations, flexible package constraints, and a Git-friendly development workflow.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.