ntrack

Network connectivity tracking library for desktop applications

ntrack aims to be a lightweight and easy to use library for application developers that want to get events on network online status changes such as online, offline or route changes.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.