ntrack

Network connectivity tracking library for desktop applications

ntrack aims to be a lightweight and easy to use library for application developers that want to get events on network online status changes such as online, offline or route changes.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.