nodejs-electron

Build cross platform desktop apps with JavaScript, HTML, and CSS

Nodejs application: Build cross platform desktop apps with JavaScript, HTML, and CSS

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Fedora Rawhide (unstable)

Fedora 39

Fedora 38

Fedora 37

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.