nodejs-electron

Build cross platform desktop apps with JavaScript, HTML, and CSS

Nodejs application: Build cross platform desktop apps with JavaScript, HTML, and CSS

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.5

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Fedora Rawhide (unstable)

Fedora 39

Fedora 38

Fedora 37

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.