netcf

Cross-platform network configuration library

A library for modifying the network configuration of a system. Network configurations are expresed in a platform-independent XML format, which netcf translates into changes to the system's 'native' network configuration files.

There is no official package available for openSUSE Leap 15.5

Dystrybucje

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.