netcf

Cross-platform network configuration library

A library for modifying the network configuration of a system. Network configurations are expresed in a platform-independent XML format, which netcf translates into changes to the system's 'native' network configuration files.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

RedHat RHEL-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.