netcf

Cross-platform network configuration library

A library for modifying the network configuration of a system. Network configurations are expresed in a platform-independent XML format, which netcf translates into changes to the system's 'native' network configuration files.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.