NeoChat

Kategórie: InstantMessaging Network

A chat client for Matrix, the decentralized communication protocol

Neochat is a client for Matrix, the decentralized communication protocol for instant messaging.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.5

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.