NeoChat

Kategorie: InstantMessaging Network

A chat client for Matrix, the decentralized communication protocol

Neochat is a client for Matrix, the decentralized communication protocol for instant messaging.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.