mopac7

Semi-empirical quantum mechanics suite

MOPAC7 is a semi-empirical quantum-mechanics code written by James J. P. Stewart and co-workers. The purpose of this project is to maintain MOPAC7 as a stand-alone program as well as a library that provides the functionality of MOPAC7 to other programs.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.4

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 12 SP0

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.