mopac7

Semi-empirical quantum mechanics suite

MOPAC7 is a semi-empirical quantum-mechanics code written by James J. P. Stewart and co-workers. The purpose of this project is to maintain MOPAC7 as a stand-alone program as well as a library that provides the functionality of MOPAC7 to other programs.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 12 SP0

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.