mono-upnp

Client/server libraries for the Universal Plug 'n Play specifications

Mono.Upnp is a set of client/server libraries for the Universal Plug 'n Play specifications (see <a href="http://www.upnp.org">http://www.upnp.org</a> ).

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.