mono-upnp

Client/server libraries for the Universal Plug 'n Play specifications

Mono.Upnp is a set of client/server libraries for the Universal Plug 'n Play specifications (see <a href="http://www.upnp.org">http://www.upnp.org</a> ).

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.