mono-tools

Collection of Tools and Utilities for Mono

Mono Tools is a collection of development and testing programs and utilities for use with Mono.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.4

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

SUSE SLE-11 SP 4

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.