mono-tools

Collection of Tools and Utilities for Mono

Mono Tools is a collection of development and testing programs and utilities for use with Mono.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

SUSE SLE-11 SP 4

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.