mono-entityframework

Entity Framework (EF) is an object-relational mapper

Entity Framework (EF) is an object-relational mapper that enables .NET developers to work with relational data using domain-specific objects. It eliminates the need for most of the data-access code that developers usually need to write

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.