mono-entityframework

Entity Framework (EF) is an object-relational mapper

Entity Framework (EF) is an object-relational mapper that enables .NET developers to work with relational data using domain-specific objects. It eliminates the need for most of the data-access code that developers usually need to write

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.